Zamena Antifriza
Zamena Antifriza
Zamena Antifriza

Antifriz

01.12.2015.

Antifriz je hemijska supstanca koja se koristi kod SUS motora. Njegova osnovna namena je da snizi tačku smrzavanja tečnosti na tačku koja je niža od spoljne temperature na kojoj se vozilo nalazi. Na taj način se sprečavaju značajna oštećenja mehaničkih komponenti (npr. bloka motora). 
Većina motora sa unutrašnjim sagorevanjem koristi tečnost za hlađenje. Nikada ne treba koristiti čistu vodu u sistemu za hlađenje motora! Razlozi za to su brojni, a u daljem tekstu ćemo pokušati da objasnimo najvažnije.

Sprečavanje zaleđivanja tečnosti


Tokom zime, voda koja hladi blok motora može se zalediti. S obzirom na to da voda zauzima veću zapreminu u zaleđenom stanju nego u tečnom, kada led počne da se širi može doći do ozbiljnih oštećenja motora.

Uloga antifriza je da spusti tačku smrzavanja mešavine na nivo na kom je bezbedno da do takve situacije neće doći.

Sprečavanje isparavanja tečnosti

Tokom leta, tečnost u rashladnom sistemu je često na temperaturama koje su bliske temperaturi ključanja vode (90-100°C). Ako bi se u sistemu našla čista voda, ona bi brzo isparila i sistem bi ostao bez tečnosti neophodne za hlađenje motora. Jasno je da ovakva situacija, takođe, može dovesti do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da poveća tačku ključanja tečnosti u rashladnom sistemu vozila i na taj način je spreči da pređe u gasovito stanje i ispari. Sa odgovarajućim antifrizom, moguće je postići veoma širok opseg temperatura u kojima mešavina ostaje u tečnom stanju – od -34°C do +107°C (za mešavinu u odnosu 1:1).

Antikorozivna svojstva

Antifriz ima i antikorozivna svojstva. Na taj način, čuva metalne delove motora, hladnjaka i ostalih komponenti sistema za hlađenje.

Osim ovih, antifriz ima i druga svojstva. Neka od njih su: sprečava penušanje, sprečava taloženje, sprečava stvaranje kamenca, podmazujuća svojstva...

Nekada se kao antifriz koristio metanol (metil-alkohol), a danas se koristi etilen glikol. Za razliku od metanola i vode, etilen glikol veoma slabo isparava.
Treba imati na umu da je etilen glikol otrovan za ljude i životinje, tako da pri rukovanju i odlaganju treba biti izuzetno pažljiv!

Kao što nije preporučljivo koristiti čistu vodu, tako nije preporučljivo ni koristiti čist antifriz. Najbolji rezultati se postižu mešavinom optimalnih količina vode i antifriza. Najbolje je koristiti destilovanu vodu, jer se na taj način izbegava stvaranje kamenca.

Takođe, nikada nemojte mešati različite tipove antifriza! Ako niste sigurni koji se antifriz nalazi u rashladnom sistemu automobila, promenite rashladnu tečnost.

Procenat etilen glikola 
u mešavini sa vodom

Tačka mržnjenja (° C)

Tačka ključanja (° C)

0

0

100

10

-4

102

20

-7

102

30

-15

104

40

-23

104

50

-34

107

60

-48

110

70

-51

116

80

-45

124

90

-29

140

100

-23

197

Tačke mržnjenja i ključanja mešavine etilen glikola i vode u odnosu na procenat etilen glikola u mešavini (rashladnoj tečnosti)

Izbor odgovarajućeg antifriza

Na našem tržištu mogu se naći antifrizi različitih tipova  i kvaliteta. Od izuzetnog je značaja da u Vaše vozilo sipate odgovarajući antifriz. Ako niste sigurni koji tip antifriza je odgovarajući za Vaše vozilo posetite nas servis.

 

Odgovarajuća mešavina antifriza i vode se pravi prema atmosferskim uslovima koji vladaju u okruženju u kom će se voziti automobil. 

Dolivanje antifriza

Rashladna tečnost treba da je uvek između oznaka MIN i MAX na expanzionoj posudi. Nivo se meri kada je automobil parkiran na ravnu površinu, sa potpuno hladnim motorom. Nikada ne treba mešati rashladne tečnosti.

Zamena antifriza

Takođe, u zavisnosti od proizvođača vozila, treba menjati rashladnu tečnost na 2-3 godine, jer ona vremenom gubi svojstva (pre svega antikorozivna). Pri zameni antifriza, pogotovo kada se prelazi sa jednog tipa antifriza na drugi, poželjno je isprati sistem za rashlađivanje.
 

 

 

                                                                                                                                               Vaš 
                                                                                                                                         servisni tim

 

 

AUTO SERVIS:
Paštrovićeva 10:
U zanatskom centru
kod ulaza u Hipodrom

+381 11 354 01 66

Pon - Pet: 9:00 - 18:00
Sub: 9:00 - 15:00 servis@cupaford.rs
skype: autoserviscupa

PRODAVNICA:
Radnička 37
+381 11 354 76 76
Pon - Pet: 8:00 - 20:00
Sub: 8:00 - 16:00
prodavnica@cupaford.rs
skype: rizi.co

REGISTRACIJA VOZILA:
Radnička 37
+381 11 354 29 09
Pon - Pet: 8:00 - 20:00
Sub: 8:00 - 16:00

ŠLEP SLUŽBA 24/7
+381 63 21 07 40

Izaberite: